[ faq 2 ]

6. Kan jag räkna med sekretess när jag skickar ett uppdrag till er?
Självklart tar Anglokonsult sekretess på största allvar. Att skriva under ett sekretessavtal är inte heller något problem. Dessutom har Peter Corrigan, i egenskap av auktoriserad translator, lagstadgad tystnadsplikt.

7. Lämnas min e-postadress ut till tredje part?
Absolut inga e-postadresser lämnas ut till tredje part.

8. Vad innebär språkgranskning?
Språkgranskning innebär att din text läses med tanke på stav-, grammatik- och stilfel och rättad därefter. Texten blir också korrigerad för att få bättre flyt och en mer idiomatisk känsla, för att bli mer läsbar, begriplig och naturlig helt enkelt.

9. Vad innebär översättning?
Översättning innebär att din text blir omvandlad till idiomatisk, korrekt och naturlig engelska riktad till målgruppen i fråga.

10. Vilka typer av dokument tar ni emot?
Anglokonsult tar emot alla vanliga filtyper (Word, PDF, WordPerfect, PowerPoint, HTML samt RTF- och textfiler) samt papperskopior.

tillbaka ...